قوانین

حریم شخصی و قوانین

تمامی اشخاصی که در قالب مالکین غرفه ها هستند واشخاص در قالب مشتری که مجموعا کاربرایرانیش محسوب میشوند ،شامل قوانین درج شده می باشند.

مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص در مغز رایانه یا سایر خدمات مربوط به مغز رایانه انجام می‌شود به عهدۀ کاربر است. .مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربر است. در صورت مفقود یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به شرکت انجام نشده است مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ کاربر خواهد بود. کاربر حق ندارد به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهد یا حساب خود را به فرد یا شرکت دیگری منتقل کند.
در شرایط خاصی ممکن است از کاربر برای استفاده از سرویس، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ سرویس به کاربر خودداری کند.

 کاربر می‌پذیرد که از ایرانیش  برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکند. کاربر حق ندارد اشیاء غیر مجاز از جمله مشروبات الکلی، مواد مخدر، سلاح یا سایر اشیاء یا حیواناتی که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست خرید و فروش نماید.


استفادۀ کاربر از این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
کاربر می‌پذیرد که متن حریم شخصی ایرنیش را مطالعه کرده است و مورد قبول وی است.

سیاست حفظ حریم‌خصوصی (Privacy policy) 

 تمامی اطلاعاتی‌ که برنامه از کاربر دریافت می‌کند   مانند شماره تلفن نام و نام خانوادگی و ... برای انجام ثبت سفارش می باشد و ایرانیش متعهد می شود  که این اطلاعات  محفوظ است، به هیچ عنوان از آن‌ها سواستفاده نخواهد شد و در اختیار شخص یا سازمان ثالثی قرار نخواهد گرفت.