راه های ارتباطی

02128426815
09392993849
ussd : *6655*10118#

سهام سامانه تاکسی اینترنتی درون شهری ره وار (تسلا)

سهام سامانه تاکسی اینترنتی درون شهری ره وار (تسلا)

تهران

کد QR

QR Code

درباره سهام سامانه تاکسی اینترنتی درون شهری ره وار (تسلا)

تأیید اصالت شرکت و سهام
ـ شماره ثبت شرکت ره وار 584527
ـ شناسه ملی شرکت ره وار 10860499034

ـ کد آیسیک اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی 7/749829
ـ شناسه صنفی پروانه کسب 0467961228

ـ شناسه یکتای ثبت علامت تجاری ره وار 140150340001037326
ـ شماره ثبت علامت تجاری 436713

ـ نماد اعتماد ملی (نماد الکترونیک) از وزارت صمت
ـ شماره گیری کد دستوری #10118*6655*